Ing. Jan Groh, LL.M., MBA., zastupitel města Hradec Králové, ANO

"Vítejte na stránkách Ing. Jana Groha, zastupitele za ANO města Hradec Králové."


Pozdrav Velikonoční – 2018.

Dobrý den,
Čekají nás Velikonoce, které mají pro nás mnoho symbolik a v tomto roce 2018 nám vycházejí na první týden aprílový. Ať už to je Ježíšovo vzkříšení a víry s tímto ve spojení či svátky jara jako také, kdy oslavujeme odchod zimy a příchodu jara, příchodu vůní, květů, barev, zpěvu ptáků, nového života, takže vlastně zase vzkříšení toho co nám zima dlouho odříkala..

Ženy vítají jaro, tak, že pečou zajíčky a beránky, mládenci a muži pletou pomlázky jejíž pomocí by měly přinést plodnost dívkám a ženám předat sílu jarního proutí a na oplátku by měli získat vejce a nějakou tu pentli na svoji ručně vyrobenou sukovici „i mně se někdy taková pěkná povede a při pletení myslím na to, kterou dívku s ní vyšibám“.

Svátky jara jsou o lásce, narození či znovuzrození, oslav a přípitků třeba nápoje z mléka a strdí. Přeji vám, aby jste si oslavy užili a aby se už sluníčko navrátilo a přineslo mezi nás úsměv, víru a naději.

Krásné svátky jara Vám přeje.

J. Groh

V Hradci Králové, březen 2018


Volby v našem hejtmanství do krajského zastupitelstva se budou konat 7. až 8. října 2016.

Ožehavá témata, která týkají našeho kraje jsou součástí volební programu, který můžete získávat v tištěné formě při osobním setkání na volebních meetincích či doprovodných akcích spojených s prezentací ANO a navrhovaných kandidátů.

Věřím, že se také někde potkáme a to především s akcemi spojenými s dětmi, přírodou či zemědělství, např. na dožínkách a pohovoříme třeba i o suchu, dotacích nebo jen tak.

Těším se na Vás.
J. G.


Dobrý den,

začalo jaro a velké mrazy a „zlá zima“ jsou už jen za polárním kruhem.
Právě oslavujeme svátky, tradice spojené s příchodem jara, které někteří oslavují jako svátky Zmrtvýchvstání a pro jiné jsou Velikonoce svátky jara, plodnosti nebo osvobození nebo i Dnem Slunce. Den se prodlužuje a jisto jistě bohyně soumraku vyslyšela prosby o návratu jarních dní. Dny se prodlužují a při troše štěstí můžeme v přírodě natrefit na milé věci, tedy rozkvetlé mandloně či kvetoucí vrbu jívu ( tzv. kočičky).

Významným symbolem svátků jara je velikonoční zajíček, beránek či vejce, které je symbolem nového života, plodnosti a vzkříšení. V neposlední řadě je nutné vzpomenout pomlázku, z nesčetných názvů dle nářečí se mně líbí slovenský termín „šibák“, který má záslužný úkol „pomlátit“ děvčata mlázím a předat jim sílu, svěžest, pružnost a zdraví, a to pouze jen jednou za rok o Velké Noci a za tuto službu jsou mládenci, koledníci obdarovávání obvykle milým úsměvem od děvčat.

Přeji všem moc hezké prožití svátků jara a pokud se připojujete k těmto tradicím, tak doufám, že jen s těmi nejušlechtilejšími úmysly a vedle prosby O příchodu jara bych si přál, aby se nikomu, zato, že udržuje tyto tradice, nic zlého nestalo.

Jan Groh, Jaro 2016


Dobrý den,

Vážení spoluobčané, kolegové a přátelé.

Dovolte mi, abych Vám, do nového roku 2016 popřál hodně síly, zdaru, úspěchu a smíchu. Taky optimismus, radost, zdraví a úrodu a nějaké ty pěstitelské či chovatelské úspěchy a též chvilku pro sebe, rodinu či své zájmy, záliby, koníčky.

V letošním roce jsme zažili mnohé, věřím, že šťastné chvíle byly jevem víc než častějším, že jsme si splnili pár snů a měli jsme tu možnost pomoci i jiným, potřebným. Viděli jsme kolem sebe ledacos a věřím, že více bylo lásky a přátelství. Věřím, že v roce 2016 budeme moci žít v pokoji a i míru, a poučíme se chyb z minula. Že budeme moci obdivovat krásu naší země a jíst to co nám nejen chutná, ale i co je zdravé a cenově dostupné.

Dovote mi tedy, Vám, ještě jednou popřát vše dobré, a jestli si ještě něco mohu přát do nadcházejícího roku 2016, tak abychom se k sobě chovali více ohleduplně, vstřícněji a s úctou a našim dětem přeji spousty zábavy v přírodě, při sportech a sníh v zimě.V Hradci Králové, prosinec 2015

Jan Groh


Dobrý den, Vážení čtení čtenáři, sympatizanti.


Léto je tu! A vedle letních radovánek nám letní vedra donesla i Služební zákon!. Tisk uvádí, že na ministerstvech se personální metla hodně činila a výsledkem jsou dva náměstci pro věci politické, tedy politicky dosazeni a ti další jsou odborníci (říkejme jim třeba „supernáměstci“), kteří znají chod ministerstva ze vnitř a znají struktury a návaznosti dalších důležitých organizací podřízené ministerstvům.


Čas ukáže zdali, takovéto rozložení kompetencí je vhodné, tedy těch co léta pracují pro občany, těch co znají "úřední protokoly" a těch, kteří zas mohou donést nové myšlenky či nové inspirativní trendy (inovace) z jiné „branže“ Ti z venku nejen z Bruselu. Ovšem nemělo by se již stávat to, že příchodem nového ministra se změní celé vedení ministerstev a tím i vyvolaná nechuť státních úředníků k čemukoliv, kteří měli vidinu kariérního růstu. Nyní ji, mají: „supernáměstek“ nebo „superúředník“.


Vážení čtenáři, doufám, že každý úředník se k Vám bude chovat tak, jak dle nového služebního zákona slíbí a jeho přístup k Vám bude super příkladný. Přeji krásné léto..

J. Groh


Dobrý den,
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych zde Vám i voličům poskytl informační zpravodajství za zastupitele města Hradce Králové. Po volbách do zastupitelstva jsem byl nominován do komise pro správu majetku. Již v době před volbami jsem poukazoval na ne zcela dobře fungující správu majetku města a dnes je vidno, že stále se potýká s personálním obsazením odborníků. Poté, co mám možnost jako člen komise správy majetku poukazovat na nepřesnosti a vady v bytové problematice je úkol o něco snazší. Zde komisi čeká dávat doporučení k nápravě omylům v smlouvách či cenách bytů a předkládat stanoviska k hospodárnému využití majetku, bez toho, aby byl prospěchářsky zneužíván. Mimo těchto úkolů v řešení bytového a nebytového fondu jsem získal nominaci v komisi pro Program regenerace památek za účelem uchování památkové a kulturní hodnoty dědictví v Hradci Králové. Cílem této komise je, aby v památkových rezervacích a zónách v součinnosti s odborem památkové péče byly odborně zachovávány kulturní památky pro naše další generace a to s jasnou vizí účelného využití státní finanční podpory, kde se vedle vlastníků památky i město cca 10% příspěvkem podílí. Dovolte mi, milí čtenáři, abych Vám, v rámci rozsahu tohoto příspěvku, závěrem ještě jednou poděkoval za přízeň a popřál krásné Velikonoce.

Jan Groh.


Vážení voliči, sympatizanti dovolte mi, abych vám i zde poděkoval, za přízeň, za hlasy, za podporu ANO Hradec Králové v komunálních volbách 2014 a také můj dík patří těm, kteří mi fandili přes Facebook. Děkuji Váš ... Jan Groh.